Cambria

Tribal Group

Cambria

Education
  • 0.00
(0 votes)

Free Install

1000

app installs

Android 5.0+

minimal version

With ads

advertisement

23.04.2021

release date

Recent changes:

This release contains several fixes and quality of life improvements

Description:

Download the official Coleg Cambria app and get so much more from your Cambria Life.

Keep up-to-date with:

● College events
● Important announcements
● Additional Learner Support
● Student discounts and benefits
● Health and well-being information
● Careers advice and guidance

And much more!

App features:
● View your timetable
● Receive notifications
● Get Cambria-wide and course specific news and updates
● Create and join groups linked to study, hobbies or interests
● Find out about upcoming events
● Discover activities you can get involved in
● Gain quick access to student benefit codes and links
● Directly message other Cambria students
● Enjoy a safe private networkLawrlwythwych ap swyddogol Coleg Cambria a chael gymaint mwy o’ch Bywyd Cambria.

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am:

● Digwyddiadau’r Coleg
● Cyhoeddiadau pwysig
● Cymorth Ychwanegol i Fyfyrwyr
● Gostyngiadau a buddion myfyrwyr
● Gwybodaeth am iechyd a llesiant
● Cyngor ac arweiniad gyrfaoedd

A llawer mwy!

Nodweddion ap:
● Gweld eich amserlen
● Derbyn hysbysiadau
● Cael newyddion a diweddariadau sy’n benodol i gyrsiau ac i Cambria gyfan
● Creu ac ymuno â grwpiau sy’n gysylltiedig ag astudio, hobïau neu ddiddordebau
● Cael gwybod am ddigwyddiadau sydd ar y gweill
● Darganfod gweithgareddau y gallwch chi gymryd rhan ynddyn nhw
● Cael mynediad cyflym i godau a dolenni buddion myfyrwyr
● Anfon negeseuon uniongyrchol at fyfyrwyr eraill yn Cambria
● Mwynhau rhwydwaith preifat a diogel

Tribal Group other Apps

MyWVR

MyWVR

Tribal Group
  • 0.00
ICCA Bar Course

ICCA Bar Course

Tribal Group
  • 0.00
People 1st

People 1st

Tribal Group
  • 0.00
SRC Go

SRC Go

Tribal Group
  • 0.00
HLNSC Engage

HLNSC Engage

Tribal Group
  • 0.00
SpanCloudSpace

SpanCloudSpace

Tribal Group
  • 0.00
CI Connect

CI Connect

Tribal Group
  • 0.00
Cambria

Cambria

Tribal Group
  • 0.00
Download