TDental: Quản lý nha khoa

TMT Solutions

TDental: Quản lý nha khoa

Business
  • 0.00
(0 votes)

Free Install

100

app installs

Android 4.4+

minimal version

With ads

advertisement

01.01.1970

release date

Description:

Xuất phát từ sự thấu hiểu những khó khăn trong quản lý phòng khám, y bác sĩ và vật tư. TDental ra đời với mục đích khắc phục những điều đó và xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp, linh hoạt hơn. Qua đó, giúp bạn quản lý và theo dõi hoạt động của phòng khám một cách dễ dàng nhất.

- Xem lịch hẹn khách hàng
- Tạo lịch hẹn mới
- Quản lý thông tin khách hàng

TMT Solutions other Apps

TMT Task List

TMT Task List

TMT Solutions
  • 0.00
Download