SMART GREEN

PSVN Co., Ltd

SMART GREEN

Tools
  • 0.00
(0 votes)

Free Install

5

app installs

Android 5.0+

minimal version

With ads

advertisement

01.01.1970

release date

Recent changes:

- Kết nối lại khi chuyển mạng
- Tối ưu giao diện hiển thị

Description:

- Hiển thị thời tiết tại khu vực bạn sinh sống
- Điều khiển các thiết bị điện thông qua Internet
- Ứng dụng trong các dự án phục vụ gieo trồng tự động, điều khiển máy móc

PSVN Co., Ltd other Apps

SMART GREEN

SMART GREEN

PSVN Co., Ltd
  • 0.00
Download