Numrat - Mëso, Shkruaj & Luaj

Trigonom sh.p.k.

Numrat - Mëso, Shkruaj & Luaj

Education
  • 3.86
(194 votes)

Free Install

50000

app installs

Android 4.0.3+

minimal version

With ads

advertisement

07.02.2015

release date

Description:

Nga zhvilluesit e Alfabetit Shqip tash vjen edhe një aplikacion edukativ për mësimin e numrave në shqip për fëmijët tuaj. Aplikacioni edukues interaktiv sjellë mundësinë që fëmijët të mësojnë numrat deri në 20 me ndihmën e ilustrimeve dhe narracionit atraktiv.

Veçoritë kryesore:

- Mësimin e numrave me ndërveprim dhe narracion.
- Shkrimin e numrave në tabelë të zezë me katër ngjyra të ndryshme, ku nëse shkruan numrin si duhet atëherë merr 3 yjet maksimale, ndërsa gabimet mund të fshihen me shpuzë.

Mundësitë shtesë për argëtim përfshijnë edhe 4 lojëra me 6 nivele, të cilët janë:

- Vendosja e numrit të duhur në rënditjen e numrave.
- Vendosja e numrave në vendin e frutave.
- Gjetja e cilit nga katër numrat është i saktë në bazë të ilustrimit në tren.
- Trego sa fruta i kemi në tabelë.

Trigonom sh.p.k. other Apps

Montessori Preschool Games

Montessori Preschool Games

Trigonom sh.p.k.
  • 0.00
Cool Math Board

Cool Math Board

Trigonom sh.p.k.
  • 0.00
Aprender a Escribir Números

Aprender a Escribir Números

Trigonom sh.p.k.
  • 0.00
Write Numbers: Tracing 123

Write Numbers: Tracing 123

Trigonom sh.p.k.
  • 3.75
Animal Coloring Book

Animal Coloring Book

Trigonom sh.p.k.
  • 0.00
Learn Numbers in Spanish

Learn Numbers in Spanish

Trigonom sh.p.k.
  • 0.00
Alfabeti Shqip - Abetare ABC

Alfabeti Shqip - Abetare ABC

Trigonom sh.p.k.
  • 3.15
4 Ninja Training

4 Ninja Training

Trigonom sh.p.k.
  • 3.88
Download